خودت بساز

در دنیای امروز داشتن هروسیله ای که در مغازه ها و اطراف خودمون میبینیم و آنها خوشمان می آید شاید هزینه زیادی داشته باشد و داشتنآن وسیله را بریا ما غیر ممکن سازد.
اما دست سازه ها میتواند لذت دوچندان نسبت به خرید وسیله ای به ما بدهدچراکه کار دست و زحمت خود دلچسبی بیشتری دارد.
ما اینجا به شما یاد می دهیم که کلی وسایل را در خانه و با کمترین هزینه ممکن و در کوتاه ترین زمان خودتان بسازید و لذت ببرید.
ساختن گلدان و ساخت آباوژور در خانه نمونه مطالب خودت بساز است.