دکوراسیون آشپزخانه

آشپزخانه قلب خانه است و اگر نگوییم طراحی دکوراسیون آن بیش از بقیه فضاها زمان می برد، قطعا کمتر از آن وقت نمی خواهد.

در دکوراسیون آشپزخانه فاکتورهای زیادی را باید در نظر بگیریم:

 • مدل کابینت ها
 • تعداد و جانمایی کابینت
 • رنگ کابینت ها
 • ابعاد کابینت ها
 • جنس کابینت ها
 • رنگ و طرح دیوارها
 • رنگ و طرح کف
 • فضای غذاخوری
 • فضای اپن یا کانتر آشپزخانه
 • روشنایی
 • فرش آشپزخانه
 • صندلی اپن
 • تزیینات آشپزخانه
 • ظروف
 • و …

همانطورکه می بینید فاکتورهای زیادی وجود دارند که هر کدام هم به چندین بخش تقسیم میشوند.